CleverGroup nằm trong Top 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

(Ngày 2023-06-20 15:44:05)

Vừa qua ngày 20/6/2023, IR Awards 2023 đã công bố 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023, CleverGroup rất vinh dự khi được là 1 trong 364 doanh nghiệp được công bố.

IR Awards 2023 là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí FiLi đồng tổ chức. Chương trình thực hiện đánh giá hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 12 tháng, mở bình chọn IR đại chúng và đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

Khảo sát được thực hiện đối với 731 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2022. Kỳ khảo sát kéo dài 12 tháng, CleverGroup (ADG) xuất sắc hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023 và đã được chương trình vinh danh.

Danh sách 364 doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin năm 2023

Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán là hoạt động bắt buộc đối với doanh nghiệp niêm yết căn cứ theo các văn bản pháp luật hiện hành. Nhận thức được nghĩa vụ đối với cổ đông nói riêng và cộng đồng nhà đầu tư nói chung,CleverGroup đã luôn cố gắng thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực về thông tin, hoạt động của công ty.

Trong hơn 2 năm niêm yết chứng khoán trên sàn HOSE, thì đây là lần đầu tiên ADG được các tổ chức độc lập về hoạt động chứng khoán đánh giá đã thực hiện tốt nghĩa vụ công bố thông tin. Đây là minh chứng cho những nỗ lực của CleverGroup trong việc minh bạch thông tin, chuyên nghiệp và sáng tạo trong quản trị công ty, hướng đến sự phát triển bền vững có trách nhiệm với xã hội.

CleverGroup đứng ở số thứ tự 7 trong bảng danh sách

Trong quá trình xây dựng và phát triển CleverGroup vẫn luôn cố gắng hoàn thiện mình, để trở thành một doanh nghiệp kiểu mẫu. Được đạt trong top 364 doanh nghiệp niêm yết hoành thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin là một niềm tự hào cho công ty và cả các nhân viên. trên đà thành công, CleverGroup sẽ không ngừng cố gắng để công ty phát triển lớn mạnh hơn nữa.

 

<< Quay lại mục: Tin tức

Zalo